सायली

…सायलीचा पहिला अनुभव…

मित्रांनो… ही कथा आहे एका मुलीच्या पहिल्या संभोगाची… सायली तीच नाव… ही घटना घडली तेव्हा सोळा वर्षांची सायली दहावी मध्ये शिकत होती… ती जरी दहावीत शिकत असली तरी वयाच्या मानाने थोडी जास्तच भरली होती… दिसायला गोरीपान, सरळ लांब नाक, गुलाबी ओठ, सरळ लांबसडक काळेभोर केस आणि साडेपाच फूट उंच आणि कमनीय बांधा…

वयात आल्यापासून तिचे नितंब आणि उरोजांनी चांगलाच आकार घेतला होता… मागच्याच वर्षीपासून तिने ब्रा वापरायला सुरुवात केली होती… कारण एकदा तिच्या मावस बहिणीने तिला सांगितले होते की तुझे स्तन बरेच मोठे झाले आहेत आणि ब्रा नाही वापरलीस तर खाली ओघळतील …

सायली अभ्यासात हुशार… संपूर्ण शाळेत तीच्याएवढी सुंदर मुलगी कदाचित नसावी म्हणून की काय दहावीचा निम्मा वर्ग तिचा आशिक होता… निव्वळ वर्गातीलच न्हवे तर गावातील आणि तिच्या शेजारी राहनाऱ्या मुलांची पण नियत आता बिघडली होती…

सायलीचे वडील नोकरीनिमित्त मुंबईला होते… आणि आई शेजारच्याच एका गावामध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत होती… तिला एक छोटा भाऊ होता सचिन… तो पण तिच्या आई सोबतच आपल्या गावातील शाळा सोडून आईच्या शाळेमध्ये जायचा…

दहावी मध्ये सुद्धा सायली अगदी जोमाने अभ्यास करत होती… काहीही झालं तरी ९०% पेक्षा जास्त गुण मिळवायचे असा निश्चय तिने केला होता… कारण तिला दहावी नंतर ११वी साठी शहरामध्ये मधील एका नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा होता…

गेल्या काही महिन्यांपासून मासिक पाळी येऊन गेली की ५-६ दिवसांनी तिला अस्वस्थ वाटायचे… अचानकच रात्री अवेळी जाग यायची… बऱ्याच वेळा तिला तिची निकर ओली झालेली आढळत असे… नकळत तिच्या मनामध्ये मुलांविषयी आकर्षण निर्माण झालं होत… असं का होतंय इतकं न कळण्या इतपत ती काही दुधखुळी नव्हती… असं झालं की ती स्वतःशीच हसायची आणि लाजून झोपी जायची…

परीक्षेला आता फक्त २ महिनेच उरले होते… आणि तिचे बाबा १५ दिवसांची सुट्टी घेऊन गावी आले होते… बाबा गावी आले की सायली न तिचा लहान भाऊ घराच्या खालच्या बेडरूम मध्ये झोपायचे तर आई आणि बाबा वरच्या मजल्यावरच्या बेडरूम मध्ये झोपायचे… सचिन कधी कधी तिथे झोपणार म्हणून आग्रह करायचा पण सायली त्याच्याशी गप्पा मारत त्याला झोपवायची… यावेळी मात्र सायलीला आई बाबा नेमक काय करतात याच कुतूहल लागलं होत… तिने चोरून त्यांचा संभोग पहायचा ठरवल…

वरच्या मजल्यावरच्या बेडरूम चा दरवाजा पूर्ण घट्ट बसत असला तरी त्याला छोटीशी फट होती… त्यातून सायलीला हवं ते ती पाहू शकणार होती… त्यादिवशी कसा काय जाणे पण सचिन लवकर झोपी गेला होता… सायलीला वरच्या मजल्यावरच्या बेडरूम मधून आईबाबांच्या आवाजाची कुजबुज कानी पडत होती… बाबा आईला पूर्ण कपडे काढण्यास सांगत होते… सायलीने कान टवकारले… हळूच पावलांचा आवाज न होऊ देता ती वरच्या मजल्यावर आली… दाराच्या फटीतून हळूच डोकावून पाहू लागली…

आतल्या खोलीत झीरो बल्ब सुरू होता… मंद प्रकाशात बाबा पाठमोरे दिसत होते… ते आईवर चुंबनांचा वर्षाव करत होते… बाबांच्या अंगावर फक्त निकर होती… ३७-३८ वयाचे तिचे बाबा अंगापिंडाने मजबूत होते… थोड्या वेळानं आईने बाबांना बेडवर खाली पाडलं आणि स्वतः वर आली… ३४ वर्षांची तिची आई पूर्णपणे नग्न होती… तिच्या अंगावर एकही कपडा न्हवता… आता ती बाबांवर चुंबनांचा मारा करत होती… सायली ची आई सुध्दा दिसायला अगदी सुरेख आणि अंगाने पण चांगली भरली होती… पतीच्या विरहात ती तरणीबांड स्त्री अक्षरशः जळत होती… पण तिने आजपर्यंत कधी मर्यादा ओलांडली न्हवती… त्यामुळंच कदाचित ती जास्तच आक्रमक दिसत होती…

आता बाबांनी तिचे गच्च भरलेले मोठे स्तन दाबायला सुरुवात केली… तशी ती थोडी विहळली… तिच्या स्तनांचा आकार कदाचित ३६ असावा… सायली आपले स्तन हात लावून पाहत होती… आईचे स्तन कदाचित तिच्या पेक्षा थोडेसेच मोठे होते… ३४ वर्षांची असली तरी तिचे स्तन अजूनही कडक होते… बाबा आता आईचे दोन्ही स्तन चोखत होते… बाबांनी आपले दोन्ही हात आईच्या उठावदार नितंबावर ठेवले होते… तिला आई चालताना तिच्या नितंबांची होणारी मोहक व आकर्षक हालचाल पाहून कायमच ती खुश होत असे…

आता आई बाबांच्या दोन्ही मांडीवर बसून त्याच्या डोक्याचे केस धरून चेकाळत होती… बाबांनी मनसोक्त तिचे उरोज चोखलयानंतर आई आता उठून खाली झोपली… बाबांनी त्यांची निकर काढली… त्यांचा ७ इंचाचा लंड ताठून कडक झाला होता… खाली दोन लिंबुंच्या आकाराचे त्यांच्या गोट्या आता घट्ट झाल्या होत्या… त्यांचा लंड आता लाकडासारखा कडक झाला होता… आईने प्रेमाने त्यांच्या लिंगाला कुरवाळले… आता ती सुद्धा बाबांचा लंड तिच्या योनीत घेण्यासाठी आतुर झाली होती… त्यांनी आईचे दोन्ही पाय फाकवले… इतक्या वेळ एकमेकांशी घासाघीस केल्यानंतर आईची योनी पाझरली होती… बाबांनी तिच्या योनीमुखावर हात ठेवला तशी आईच्या अंगातून एक शिरशिरी गेली… ती शहारली… बाबांनी आपला लंड योनीच्या तोंडावर ठेवला…

इकडे सायलीची निकर सुद्धा ओली झाली होती… तीसुद्धा आपला नाईट गाऊन वर करून तिच्या निकर वरूनच योनीवर हात फिरवत होती…बाबांनी हळूच लंड आईच्या योनीत सारला… थोडस मागेपुढे करून एक जोराचा धक्का दिला तसा लंड खसकन योनीच्या तळापर्यंत पोचला… आईने उशी जोरात दाबून धरली… जवळपास १०-१२ मिनिटे बाबा आणि आई संभोग करत होते… आई पण आता परमोच्च बिंदू जवळ पोचली होती… ती बाबांना आता जोरजोरात धक्के मारायला सांगत होती…

इकडे सायली आता आपल्या निकरच्या आत हात घालुन एक बोट आपल्या योनीत घालुन आतबाहेर करत होती… मधेच आपली योनी चोळत होती…

थोड्याच वेळात बाबांनी वीर्याची पिचकारी जोरात आईच्या योनीत सोडली .. आई पण आत्ता झडली होती… दोघेही खूप दमले होते… बाबा तसेच थोडावेळ आईच्या अंगावर पडले होते… इकडे सायलीच्या योनीने सुध्दा पाणी सोडले होते… तिची निकर पूर्णपणे ओली झाली होती… बाबांनी हळूच आपला लंड आईच्या योनीतून बाहेर काढला… तो आता खूपच छोटा झाला होता… बाबांनी आईच्या कपाळावर छोटासा किस केला… आणि दोघेही नग्न अवस्थेत एकमेकाला मिठी मारून झोपी गेले…

इकडे सायलीचा हात ओला झाला होता…ती बाथरूम मध्ये जाऊन हात धुवून आणि निकर काढून ठेवून टाईटी घालुन आली… तिला कळाल होत तिला का अस्वस्थ वाटत आणि तिला कशाची गरज आहे… तिनेही हा अनुभव एकदा घ्यायचं ठरवलं आणि तीसुद्धा शांतपणे झोपी गेली…

बाबा होते तोवर रोजच आईसोबत संभोग करायचे… सायलीला इच्छा झाली की ती त्यांचा संभोग पाहत होती… आणि योनीत बोट घालून स्वतःला शांत करत होती… बाबा परत मुंबई ला गेले… आता परीक्षा केवळ दीड महिना उरली होती… त्यांच्या शाळेने दहावीच्या मुलांना आता अभ्यासासाठी सुट्टी दिली होती… त्यामुळं सायली आता दिवसभर एकटीच घरीच असायची… बराच वेळ अभ्यास करत असायची नाहीतर कंटाळा आला तर टीव्ही पाहत बसायची… आई आणि सचिन शाळेत असायचे…

तिला गणित विषयात थोड्या शंका होत्या… ज्यावेळी तिला एखाद गणित जमत नसे त्यावेळी ती त्यांच्याच गल्लीत राहणाऱ्या रोहित कडे जायची… रोहित अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षात शिकत होता… त्याने पुण्यातील एका नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता… सध्या पहिल्या सत्राची परीक्षा संपली होती आणि त्याला एक महिन्याची सुट्टी होती… त्यामुळं तो गावी आला होता… रोहित सुद्धा अतिशय हुशार आणि दिसायला अगदी स्मार्ट होता… २० वर्षाचा रोहित तब्बेतीने पण मजबूत होता… पावणेसहा फूट उंच, रंगाने उजळ रोहित रोज व्यायाम करत असल्यामुळं दंड अगदी पिळदार होते… भरदार छातीमुळे चालताना तो खूपच आकर्षक वाटायचा…

त्यादिवशी तिला एक दोन गणित सायलीला काही केल्या जमत नव्हती… तिने आपल्या मोबाईल वरुन रोहित ला व्हॉटसअप केलं… रोहितचा काही प्रतिसाद आला नाही… कदाचित तो ऑनलाईन नसावा… म्हणून तिने त्याला कॉल केला… रोहितने कॉल उचलला… सायलीने आपल्याला दोन गणिते जमत नाहीत असं सांगितलं… आणि तुझ्या घरी येऊ का अस विचारल… रोहित म्हणाला,”अग घरी पाहुणे आले आहेत… त्यामुळं घरी नको येऊस… इथे सगळा गोंधळच सुरू आहे… पण असं करतो अर्ध्या तासाने हवं तर मीच तुझ्या घरी येतो…” सायलीने चालेल म्हणून फोन ठेवून दिला…

आता तिला कंटाळा आला होता… त्यामुळं तिने थोडा वेळ टीव्ही पाहायचे ठरवले… निदान रोहित येईपर्यंत तरी… ती वरच्या मजल्यावरील बेडरूम मध्ये अभ्यास करत असे… सगळी वह्या पुस्तके तिथेच ठेवून ती खाली हॉल मध्ये टीव्ही पाहण्यास आली… तिने सोफ्यावर अंग झोकून दिले… तिने घरीच असल्यामुळं नाईट गाऊन घातला होता… बाबांनी तिला आणलेला नवीन ब्रा आणि निकर च्या सेट चे तीन परवाच उद्घाटन केले होते… जवळपास तासाभराने रोहित दारात आला… सायली नीट उठून बसली… रोहित घरात येऊन समोरच्या सोफ्यावर बसला… तिने रोहित ला सरबत घेणार का असं विचारलं त्यावर रोहित नको बोलला… थोडावेळ गप्पाटप्पा झाल्यावर रोहित म्हणाला…”सायली, तुला दोन गणित जमत न्हवती ना…???” सायली हसली … गप्पांच्या ओघात ती विसरली होती की रोहित का घरी आला होता… ती म्हणाली हो… पण सगळं अभ्यासाची वह्या पुस्तके तर तिने वरच्या मजल्यावर ठेवली होती… ती बोलली… माझं सगळं अभ्यासाचं सामान तर वरच्या रूममध्ये आहे… असं करू आपण तिथेच जाऊ… रोहित म्हणाला ठीक आहे…

दुपारची वेळ असल्यामुळं सगळी गल्ली सामसूम होती… सायलीने रोहितला वर जायला सांगितलं… तीने घराचा मुख्य दरवाजा बंद करून घेतला… आणि ती सुद्धा वरच्या मजल्यावर गेली… रोहित आधीच तिथे जाऊन तिची वाट पाहत होता… सायली जशी वर आली तशी तिने तिला न जमणारी दोन्ही गणितं रोहितला दाखवली आणि त्याच्या शेजारी येऊन बसली… रोहित जरा आज वेगळ्याच मूड मध्ये होता… एकतर दुपारची वेळ असल्याने गल्ली सामसूम, त्यात सायलीसारख्या सुंदर मुलीसोबत तो तिच्याच घरी तिच्या बेडरूम मध्ये एकटाच होता… त्यात अजून थोड्या वेळापूर्वी गप्पा मारत असताना त्यानं सायलीला पूर्णपणे न्याहाळल होत… गडद निळ्या रंगाच्या गाऊन मध्ये ती खूपच सुंदर दिसत होती… तिचे दोन्ही स्तन आपला आकार गाऊन मधून पण दाखवत होते… ती पाणी आणायला आत गेली त्यावेळी तिच्या नितंबानी त्याला पुरत घायाळ केले होत… तिच्या अंगाला चिकटून बसणाऱ्या गाऊन मधून त्याला तिच्या ब्रा ची पट्टी आणि निकरच्या नितंबावरील कडा स्पष्ट दिसल्या होत्या… त्याला न जाणे का पण आज सायली जास्तच मादक वाटत होती…

त्याचे हात नकळत थरथरत होते… त्याने कसतरी स्वतःला सावरुन गणितावर लक्ष केंद्रित केलं… पण त्याच्या डोक्यातील विचारचक्र त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हतं… त्याला सायलीबद्दल खूप आकर्षण वाटत होत… आणि आजच्यासारखी संधी त्याला आयुष्यात कधीच मिळाली नसती… त्याने तिला त्यातील एक गणित कसतरी समजावून सांगितलं पण दुसर गाणी त्याला काय केल्या सोडवता येईना… सायली पण आता हताश झाली… रोहितने तिला रेफरन्स बुक आणायला सांगितलं… त्यावेळी सायली म्हणाली… एक मिनिट थांब इथेच कपाटाच्या वरच्या कप्प्यात आहे… तो कप्पा बेडला लागून होता आणि बेडवर चढल्याशिवाय त्या कप्प्यातून तिला पुस्तक काढण शक्य नव्हते… ती रोहितच्या खांद्यावर हात ठेवून वर उठली… बेडच्या कडेला उभी राहून ती स्वतःचा तोल सावरत पुस्तक घेत होती… पुस्तक खूप मोठं असल्यानं तिने ते सगळ्या पुस्तकांच्या खाली ठेवलं होत… त्यामुळं ते काढताना तिला थोडी ताकद लावावी लागत होती…

आता मात्र रोहितला तिचे दोन्ही गोळे स्पष्ट दिसत होते… ते पाहून रोहितचा लंड त्याच्या ब्रीफ मध्ये आकार बदलू लागला… ती थोडी पुढे झुकली की त्याला तिच्या गुडघ्यांच्या वर असणाऱ्या तिच्या कोवळ्या, भरलेल्या, लुसलुशीत, गोऱ्यापान पुष्ट मांड्यांचा थोडा थोडा भाग दिसू लागला… तिने शेवटी जोर लावून ते जाडजूड रेफरन्स बुक ओढले तसा तिचा तोल गेला आणि पुस्तकासोबत ती धपकन रोहितच्या अंगावर कोसळली… अचानक झालेल्या या प्रसंगामुळे रोहित सुध्दा तिला सावरू शकला नाही आणि ते पुस्तक जोरात त्याच्या डोक्यावर आदळल…

सायलीचा नाईट गाऊन तिच्या नितंबावर सरकला होता… तिची नवीन चारकोल व आकाशी कलरची जॉकी ची बिकिनी पद्धतीची निकर रोहितला दिसत होती… ती निकर मोठ्या कष्टाने कसेतर नितंबाचा अर्धा भाग झाकू शकत होते… तिच्या अर्धवर्तुळाकार, गोऱ्यापान नितंबांचा अर्ध्याहून अधिक भाग त्याला दिसत होता… तिचे मांसल उरोज त्याच्या पोटावर दबले गेले होते… या सगळ्याचा परिणाम म्हणून की काय त्याच्या लंडाने रुद्रवतार धारण केला होता… आणि त्याच्या ताठलेल्या लिंगाचा स्पर्श सायलीच्या पोटाला होत होता… तिचे रेशमी, काळेभोर, लांबसडक केस त्याच्या तोंडावर पसरले होते… त्यांचा सुगंध त्याला वेड लावत होता…

तिकडे सायलीला पण प्रथमच एका पुरूषाचा इतक्या जवळून स्पर्श झाला होता… तिचा एक हात त्याच्या छातीवर होता आणि दुसरा हात दुसऱ्या बाजूच्या दंडावर होता… तिला तो स्पर्श हवाहवासा वाटत होता… पण झटक्यात तिने स्वतःला सावरले आणि ती त्याच्या अंगावरून उठणार इतक्यात रोहितने तिला घट्ट मिठीत पकडली आणि एक हात तिच्या अर्धवट उघड्या नितंबांवर ठेवला… तसा ४४० वॉल्ट चा करंट तिच्या अंगातून गेल्यासारखं तिला वाटलं… तीने लटका विरोध करण्याचा प्रयत्न केला पण रोहितने तिला इतकी गच्च पकडली होती की तिचा विरोध गळून पडला…

रोहितने हळूच तिचे केस बाजूला सारले आणि नाजूक गुलाबी ओठांवर आपले ओठ टेकवले… आता तर सायलीच्या पूर्ण अंगावर काटा आला होता… तिनेही त्याच्या किस ला प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली… आता रोहितला सायलीचा सिग्नल मिळाला होता… त्यामुळं त्यानं सायलीला नीट उठवून खाली झोपवल… तो तिच्या संपूर्ण अंगावरून हात फिरवू लागला… त्यानं तिचा गाऊन अजून वर सरकवला… तिची निकर आता त्याला स्पष्ट दिसत होती… त्या त्रिकोणी फुगीर भागाखाली तिच्या केळ्याच्या गाभ्यासारख्या मांड्या त्याला चेतवू लागल्या… त्यानं आपल्या ओठांनी तिच्या मांड्यांवर असंख्य ठिकाणी चुंबने घेतली… सायलीला आता स्वतःला सावरणं अतिशय कठीण झालं होत… तिच्या योनीतून आता योनिरस वाहू लागला होता… म्हणजेच ती तिच्या आयुष्यातील पहिल्या संभोग सुखाला तयार होती… तिने आपले हात रोहितच्या टी शर्ट मध्ये घालुन त्याच्या पाठीवरून आणि छातीवरून फिरवू लागली… रोहितची सुद्धा ही पहिलीच वेळ होती… याआधी त्याने कित्येकदा त्यानं स्वतःला शांत करण्यासाठी बाथरूम मध्ये मूठ मारली होती … पण खराखुरा संभोग करायची त्याची ही पहिलीच वेळ होती…

रोहितने आपला टी शर्ट काढला… तशी सायली लाजली… प्रथमच एक नग्न पुरुष ती इतक्या जवळून पाहत होती… त्याने बेडवरून खाली उतरून आपली लोअर पण काढली… आता त्याच्या अंगावर फक्त कट ब्रीफ उरली होती… त्याच्या पिळदार मांड्या आणि त्यामधील तो फुगीर भाग पाहून ती कसा असेल याचं कुतूहल तिला उत्तेजित करत होत… आता रोहित बेडवर आला तशी सायली सावरली… त्याने परत एकदा तिला किस केला… सायली सावध झाली… म्हणाली आपण भावनेच्या भरात मर्यादा पार करत आहोत… तस रोहितने तिला करकचून मिठीत आवळल… ती गुदमरली… आता रोहितने तिचे उरोज गाऊन वरूनच दाबायला सुरुवात केली… तिची दोन्ही स्तनाग्रे आता ताठ झाली होती… तसा सायलीचा पूर्ण विरोध गळून पडला… रोहितने तिचा गाऊन हळूहळू वर सरकवत डोक्यावरून काढून टाकला… सायली आता फक्त ब्रा आणि निकर वर त्याच्या पुढ्यात होती… शरमेने तीन मान खाली घातली होती…

आता रोहितने तिला पालथी झोपवले.. आणि मागून तिच्या पाठीची आणि नीतंबांची चुंबने घेण्यास सुरुवात केली… सायलीची योनी आता पाझरली होती… तिची जॉकी ची निकर आता योनीमुखावर भिजली होती… आता त्याने मागूनच तिच्या ब्राच्या पट्टीचे हूक्स काढले… आणि तिला सरळ झोपवत तिची ब्रा अंगावेगळी केली… तिचे गोरेपान स्तन… त्यावर लालबुंद निप्पल… ते दोन्ही अर्धगोल आता तो हातात घेऊन दाबू लागला… मधेच त्यानं किस करू लागला… तिचे दोन्ही स्तन आता कडक झाले होते … त्याने मनसोक्त तिचे स्तनमर्दन केले…

आता तिच्या शरीरात आग पेटली होती… तिला लवकरात लवकर ते सुख घ्यायचं होत… ती मादक आवाजात बोलली आता नाही धीर धरवत काही तरी कर… तस त्यानं तिची निकर काढून टाकली… आता त्याला गोरीपान योनी दिसत होती… अतिशय कोवळी… सर्व केस साफ करून कायमच तुळतुळीत ठेवलेली… त्याला ते योनीचे मोहक रुप पाहून स्वतःला आवरता आल नाही… त्यानं पटापट योनीची आठ- दहा चुंबने घेतली…

त्याने आता आपली ब्रीफ काढून बाजूला ठेवली… त्याचा लंड आता कडक ताठला होता… जणू काही पावणेसात इंच लांबीचा त्याचा लंड सायलीच्या योनीला सलाम ठोकत होता… त्याच्या गोट्या आता लंडाच्या भोवती एकदम घट्ट झाल्या होत्या… सायली ने त्याच्या लंडाला हात लावून पाहिलं… तस रोहितच्या अंगातून एक विजेचा करंट जावा तशी सुखद लहर गेली…

आता रोहितने तिच्या मांसल मांड्या फाकवल्या… तो तिच्या दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये आला… त्यानं आपला लंड तिच्या योनीमुखावर ठेवला… आता सायली सावध झाली… ती वेळ आली होती जीची ती आतुरतेने वात पाहत होती… सायलीची योनी पूर्णपणे ओली झालेली होती… रोहितने आपला लंड थोडासा तिच्या योनीत सरकवला… तिची योनी खूपच टाईट होती… पण योनीने पाणी सोडलं असल्यामुळं रोहितचं काम थोड सोप्प झालं होत…

त्यानं थोड पुढे मागे करत एक जोराचा धक्का दिला तसा निम्म्याहून आधिक लंड तिच्या योनीत शिरला… सायली जवळपास किंचाळली होती… तीच योनीच उद्घाटन झालं होत… पडदा फाटल्यामुळ योनीतून थोड रक्त आल होत… तिला त्रास होत होता… पण रोहितने तिला गच्च पकडली होती… त्यानं अजून एक हलकासा धक्का देत त्याचा लंड सायलीच्या योनीच्या तळाशी भिडवला… त्याचा पूर्ण लंड आता सायलीच्या योनीत गेला होता…

त्याने सुरवातीला हळू हळू धक्के द्यायला सुरुवात केली… त्यामुळं योनी अजुनच पाझरली… आता तिची योनी बुळबुळीत झाली होती… त्यामुळं रोहितला खूपच मज्जा येत होती… काही वेळानं सायली सुद्धा त्या समागमाचा आनंद घेऊ लागली… ती सुद्धा खालून धक्के देऊ लागली … त्यामुळं रोहित आता जास्तच चेकाळला… आता तो पण जोरजोरात धक्के मारू लागला…पाच ते सात मिनिटे असच चालू होत… रोहित आता गळायला आला होता… सायली सुध्दा त्याला जोरात करायला सांगत होती…

सायली वेड्यासारखी त्याच्या तोंडामध्ये तोंड घालून त्याला किस करत त्याला घट्ट मिठीत आवळत होती… थोड्याच वेळात रोहितने गरम वीर्याची पिचकारी तिच्या योनीत सोडली… सायली पण आता थंड झाली होती… थोडावेळ दोघे तसेच पडून राहिले… सायली ला आपल्या जीवनातील पाहिलं शरीरसुख मिळालं होत… रोहित पण खूप खुश झाला होता… सायली सारखी अप्सरा त्याला उपभोगायला मिळाली होती…

थोड्या वेळाने दोघांनी पण कपडे घातले… सायलीन त्याला उद्या कंडोम घेऊन यायला सांगितलं… गल्लीत कोण नाही ते पाहून रोहित पण हळूच सटकला… तिने दरवाजा आतून बंद केला… आणि मम्मीच्या कपाटातून गर्भनिरोधक गोळ्या घेतल्या… तिला खूप थकवा जाणवत होता… तिने बेडवर आपले अंग झोकून दिले… तिच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चकाकी दिसत होती…

क्रमशः

Comments