चुलत काकी ला झवलो

मित्रानो ही माझ्याबरोबर झालेली सत्य घटना पहिल्यांदाच लिहितोय त्यामुळे काही चूक झाल्यास क्षमा करा.

तर मित्रानो माझं नाव प्रज्योत,कोकणामध्ये रत्नागिरी मध्ये राहतो.घरी आई बाबा आणि मी असे तिघेच असतो. त्यावेळी मी बारावीला होतो.सकाळी 7 ला आमचे बारावीचे क्लास असतात साडे नऊ वाजेपर्यंत त्यानंतर नाश्ता करायला अर्धा तास असतो आणि 10 ला परत कॉलेज चालू होतं.माझं घर कॉलेज पासून जवळ असल्याने मी नास्ता करायला घरीच येत असे.दुपारि जेवायला पण तसाच. असा माझा दिनक्रम चालू होता.

बगता बगता परीक्षा जवळ आल्या.मी अभ्यास नियमित करीत असल्याने मला परीक्षा पण सोपी गेली. मला चांगलें मार्क्स पडणार हे घरी माहीत होतं म्हणून मला बाबानी टच स्क्रीन चा मोबाइलला घेऊन दिला .मी दिवसभर त्यावरच टाईमपास करत असे.अर्थात नेट पॅक असल्यामुळे मी त्यावर तसल्या विडीओ पण बगत असे.पण नुसत बघून के होणार आहे . माझी कॉलेज ला गर्लफ्रेंड होती पण आमची रिलेशनशिप तेवढी पुढे गेली नव्हती.फक्त कॉलेजच्या वार्षीक स्नेहसंमेलनात किसिंग आणि दाबादाबी झाली होती. त्यामुळे हातगाडीवरच दिवस चालले होते.

काही तांत्रिक अडचणीमुळे आमचे result जुलैच्या ७ तारीख ला लागणार होते.घरी कोणी नसल्याने माझा टाईमपास होत नसायचा. मग मी आमच्या घरच्या बाजूला असलेल्या काकांच्या घरी जाऊन बसत असे. काकांना मुलबाळ कोणीच नव्हते.पण काकी दिसायला लाखात एक होती,गोरीपान,भरदार अंग,तिचे बॉल बागून माझा लंड माझ्या शोर्ट मधूनच सलामी द्यायचा.मी नेहमी विचार करत असायचो की हिला कशी कोपच्यात घेता येईल.

पावसाचे दिवस चालू झाले होते. शेतामध्ये पेरणी चालू होती त्यामुळे काका आणि काकी दोघे पण शेतात असायचे.त्यादिवशी मी असाच टीव्हीवर प्रोग्राम बगत बसलो होतो ,साधारण ४ वाजता काकी घरी आली.तीच अंग घामाने आणि मातीने पूर्ण भरलं होतं. ती माझ्या बाजूने चालत घरात गेली.मला तो वास एकदम मदहोश करून गेला.

मी बसूनच काकीना बोललो, “काकी आज लवकर कशी आलीस घरी”?

अरे आज झालं सगळं भात पेरून म्हणून लवकर आलेलो, काकी बोलली.

“काका नाही आले ते अजून”,मी काहीतरी बोलायचं म्हणून बोललो.

“येतील ते आता थोड्या वेळाने,बैलांना धुवायला गेलेत नदीवर” काकी.

“ठीक आहे ” मी बोललो.

थोडावेळ मी पण प्रोग्राम बघण्यात गुंग झालो.मला तहान लागली म्हणून मी पाणी प्यायला हॉल मधून आतल्या रुम मध्ये गेलो.माझ्या हातात मोबाइल होता, मी मित्राला msg करत आत चाललो होतो.माझं आजूबाजूला लक्ष नव्हतं.मी सरळ आत गेलो आणि मोबाइल मधून मान वर काढली बगतो तर काय काकी समोर फक्त चड्डी घालून तिचे ओले केस सुकवत होती. बलूज वरून तिचे बॉल जसे कडक दिसायचे तसेच गरगरीत आतून सुद्धा तसेच दिसत होते.अर्धे ओले केस तिच्या छातीवरच होते.जणू अप्सराच भासत होती ती.

काही करायचे न सुचल्याने पटकन बाहेर आलो.माझा बाबुराव तर त्याच्या पूर्ण आकारात येऊन सलामी द्यायची वाट पाहत होता. आपण अस आवाज न देता आतमध्ये जाण चुकीचं होत अस माझ एक मन सांगत होत तर दुसर मन काकीला असं बघून दुथड्या भरन वाहत होत. आता आपलं काही खर नाही असा मनात विचार करत होतो तोच काकी साडी नेसून बाहेर आली आणि शांतपणे बोलली ,”काय हवं होतं”?

“पाणी प्यायला आलो होतो काकी, सॉरी हा,मी हाक मारून यायला पाहिज होत” मी कसाबसा अडखळत बोललो.

“जाऊ दे मुद्दाम नाही ना केलास” ! काकी बोलली.

थोड्या वेळाने मी घरी आलो आलो आणि डायरेक्ट बाथरूम मध्ये  घुसलो आणि डोळे बंद करून पाहिलेला सीन आठवून माझ्या काठोकाठ भरलेल्या धरणातून पाणी सोडून दिलं…

त्यादिवसापासून काकी माझ्याशी जरा जास्त बोलू लागली होती.मला पण तेच हवं होतं.मी पण तिच्याशी मनमोकळेपणाने बोलायचो.एकदा शेती पेरून झाली की मग भात मोठ होईपर्यंत काही काम नसत मग काका माझे बाबा आणि वाडीतली पुरुष मंडळी रोजंदारीवर कामासाठी जात असत.मी आणि काकी दोघंच घरी असायचो.असाच एके दिवशी आम्ही टीव्ही बघत होतो तर मी काकीला बोललो की “काकी चहा बनवते का मला तल्लफ आलीय चहाची ”

“काकी बोलली बनवते पण आधी अंघोळ करून घेते मग बनवते “माझं पाणी तापलाय” शेवटचे तीन शब्द जोर देऊन बोलली पण मी माझं लक्ष नसल्याने मला समजलं नाही.

“चालेल” एवढंच बोललो आणि टीव्ही बघण्यात तल्लीन झालो.

थोडा वेळ झाला तेवढ्यात काकीची हाल ऐकू आली,

“प्रज्योत जरा आत येतो का” ?

काय काकी ? मी .

“अरे जरा बादलीत थंड पाणी ओत ना,हे जास्तच गरम झालय.”

मी थंड पाण्याच भांड घेऊन बाथरूम जवळ गेलो आणि बोललो काकी ठेऊ का इथे ?

काकीच बाथरूम घराच्या बाहेर माडाच्या झापाने बांधलं होत.त्याला दरवाजा नव्हता फक्त एक कापड टाकलं होतं त्यामळे काकी बाहेर येऊ शकत नव्हती .

“मी बाहेर कशी येऊ तूच पटकन ओत बादलीमध्ये” काकी बोलली.

मी मनातल्या मनात खूप खुश झालो आणि भांड घेऊन पुढे झालो पण आता कापडा कसा बाजूला करू हाच विचार करत होतो तोच काकी बोलली,

“अरे आणतोय ना “?

तिने स्वतःच कपडा बाजूला केला,खर म्हणजे मी गेल्यावर पण ती पाणी नंतर आत घेऊ शकत होती पण तिने मलाच ओतायला सांगितलं.मी काय समजायच ते समजून गेलो.

पाणी ओततात तीच लक्ष माझ्याकडेच होत.मी पण तिरप्या नजरेने तिच्याकडे पाहिलं ती नुसत्या परकर वर होती.मी पाणी देऊन आतमध्ये गेलो.

मनात विचार केला की तवा तापलेला आहे पोळी भाजून घ्यायला हवी पण घाई करू फायदा नव्हता तिच्या मनात तस नसेल तर नको ते होऊन बसेल. असा विचार करून मी मनावर कंट्रोल केला.

थोड्या वेळाने काकी चहा घेऊन बाहेर आली,तिच्या चेहऱ्यावर बारीक हसू दिसत होतं,कदाचित मला फट्टू समझुन असेल असा मी विचार करत चहाचा कप हातात घेतला आणि चहा पिऊ लागलो.

ती पण माझ्यासमोर सोफ्यावर बसली होती पण आता तिने मॅक्सि घातली होती .बोलता बोलता तिने मॅक्सि गुढग्यापार्यंत वर घेतली होती आणि दोन्ही पाय फाकवुन टीव्ही बगत होती अधूनमधून माझ्याकडे बघत होती.तिच्या मॅक्सिमधून तिची चड्डी स्पष्टपणे दिसत होती.मला बागताना तिने दोन तीन वेळा पकडलं आणि स्वतःशीच हसत होती.

मला आता राहवात नव्हतं. मनात म्हटलं आता काय व्हायच ते होउ दे मी आतमध्ये गेलो आणि ती भांडी घासत होती तिथे उभा राहिलो .

काय रे टीव्ही नाही का बघायचा, ?

नाही मला कंटाळा आलाय..मी बोललो

इथेच बोलत बसतो तुझ्याशी अस बोलत मी तिला वरपासून खालपर्यंत एकदा बघितला आणि मनात देवच नाव घेऊन तिला मागून मिठी मारली.

काकी हसत होती आणि म्हणाली ,

“साहेबाना इशारा लगेच समजला’ काकी बोलली.

हो मग तू मला किती तडपवलं ? अस बोलत मी तिचे बॉल हळुवारपणे दाबत होतो.

काकी तोंडाने आह ..आह …करत सुस्कारे सोडत होती…

मी हळूच हात खाली तिच्या पुच्चीवर नेला तशी ती अजून जोरात हुंकारे भरू लागली.

मग मी तिला मागे वळवले आणि सरळ तिच्या केसात हात घालत ओठात ओठ घालून रसपान करत होतो. तिने मला घट्ट मिठीत घेतले होते… मधेच मी तिचे  बॉल मॅक्सिवरूनच कुस्करत होतो. मधेच हाथ बोच्यावर नेऊन ते दाबत होतो. तेवढयात काकीने मला बाजुला केले मी म्हटलं,” काय झालं काकी, काही चुकीचं केलं का मी “?

ते ती म्हणाली “नाही रे माझ्या राजा आपण नवरा बायको तर नाही आहोत मग दरवाजा नको का बॅन करायला ‘?

ती दरवाजा बंद करून आली आणि लाईट बंद पण बंद केला तस मी परत तिला मिठीत घेतले आणि किस करू लागलो. मग काकीला बोललो आपण सगळं अंथरुणात झोपून करूया मग तिने अंथरून घातलं आणि पाठीवर झोपली मी तिची मॅक्सि काढली .तिने आतमध्ये ब्रा घातली नव्हती.तिच्या घट्ट आणि रेखीव बॉल वर मी अधशासरखा तुटून पडलो मन भरेपर्यंत चोखत राहिलो मध्ये मध्ये लीप किस पण चालू होतं….

आता मी कधी एकदा तिची पुची बगतो अस झालं होतं मी तिची चड्डी काढुन फेकून दिली. तिची पुची एकदम केसांनी भरली होती.मी तिच्या मांड्या फाकवुन त्यामध्ये डोकं खुपसवल आणि माझी जीभ तिच्या दाण्यावर रगडु लागलो तस तिच्या अंगातून सिस्करी येऊ लागली,काकी अंग वेड वाकड करु लागली.दोन तीन वेळा ती माझ्या जिभेवरच झडली.

Comments